Μήπως το βάρος του παιδιού µου είναι αυξηµένο;

 

Αιτίες αυξηµένου βάρους:

Σήµερα γνωρίζουµε πως οι αιτίες στις οποίες οφείλεται η εµφάνιση αυξηµένου βάρους στα παιδιά
και τους εφήβους είναι η κακή διατροφή, η περιορισµένη άσκηση καθώς και η παρουσία
σχετικών γενετικών παραγόντων.

Αυξηµένο βάρος εµφανίζεται όταν η ενέργεια που προσφέρεται είναι περισσότερη από αυτήν που
καταναλώνεται. Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να διαπιστωθεί πως το αυξηµένο βάρος είναι
αποτέλεσµα κάποιας ασθένειας, συνήθως κάποιας ενδοκρινολογικής διαταραχής. Με ειδικές
εξετάσεις µπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη ενός τέτοιου νοσήµατος.

Γιατί έχει αυξηθεί ο αριθµός των παιδιών µε αυξηµένο βάρος σώµατος;

Ακόµα κι αν γενετικοί παράγοντες, όπως σήµερα γνωρίζουµε, επηρεάζουν το βάρος, δεν
αποτελούν το µοναδικό αίτιο της µεγάλης αύξησης των υπέρβαρων παιδιών τα τελευταία χρόνια.
Αίτια είναι κυρίως η αλλαγή του τρόπου ζωής που έχει επηρεάσει τις διατροφικές τους συνήθειες
αλλά και την καθηµερινή τους δραστηριότητα (αυξηµένη προσφορά τροφίµων πλούσιων σε
θερµίδες, µειωµένη άσκηση, περισσότερες ώρες καθιστικής ζωής µπροστά σε οθόνες).

Ποιες συνέπειες έχει η υπερβαρότητα/παχυσαρκία στην παιδική ηλικία;

Τις περισσότερες περιπτώσεις τα υπέρβαρα παιδιά γίνoνται υπέρβαροι ενήλικες. Επιπλοκές της
παχυσαρκίας µπορεί όµως να εµφανιστούν ήδη κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

Συνέπειες του αυξηµένου βάρους στην παιδική ηλικία γνωρίζουµε σήµερα πως είναι:

• Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ
• Διαταραχές του µεταβολισµού των λιπιδίων, υπερχοληστερολαιµία
• Ασθένειες της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήµατος (αρτηριακή υπέρταση, έµφραγµα του
µυοκαρδίου)
• Ασθένειες του µυοσκελετικού συστήµατος (κυρίως λόγω της καταπόνησης των αρθρώσεων των
κάτω άκρων και της σπονδυλικής στήλης από το αυξηµένο βάρος)
• Ηπατική στεατοπάθεια καθώς και χολολιθίαση
• Υπνική άπνοια και δύσπνοια
• Ενδοκρινολόγικες διαταραχές

Επιπλέον ας µην ξεχνάµε, πως το αυξηµένο βάρος επηρεάζει την ποιότητα ζωής των παιδιών
όσον αφορά το παιχνίδι τους µε τα άλλα παιδιά ή τις επιδόσεις τους στα αθλήµατα. Συχνά τα
υπέρβαρα παιδιά νιώθουν αποµονωµένα σε σχέση µε το κοινωνικό τους περιβάλλον και εµµέσως
επηρεάζεται η ψυχολογική τους διάθεση καθώς και η εικόνα που έχουν τα ίδια για τον εαυτό
τους.

Πως διαπιστώνω αν το παιδί µου έχει φυσιολογικό βάρος, είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο;
Για τον προσδιορισµό του βάρους ως φυσιολογικό ή µη χρησιµοποιείται διεθνώς o δείκτης ΒΜΙ
(body mass index) για τον οποίον υπάρχουν καµπύλες ανάπτυξης αντίστοιχες µε αυτές του
βάρους και του ύψους για αγόρια και κορίτσια.

Ο δείκτης ΒΜΙ προκύπτει από τον λόγο:

βάρος σώµατος του παιδιού σε kg / (ύψος σώµατος του παιδιού σε m)2
Παράδειγµα: αν ένα παιδί ζυγίζει 56 kg και έχει ύψος 1,7 m έχει BMI: 56/ (1,7 x 1,7) = 19,38 kg/
m2

Αν σύµφωνα µε τις καµπύλες ανάπτυξης για τον ΒΜΙ το 90% των παιδιών του ίδιου φύλου και της
ίδιας ηλικίας µε το παιδί µας έχουν χαµηλότερο ΒMI, τότε το παιδί µας θεωρείται υπέρβαρο. Αν
το 97% των παιδιών ίδιου φύλου και ίδιας ηλικίας µε το παιδί µας έχουν χαµηλότερο BMI, τότε το
παιδί µας θεωρείται παχύσαρκο.

Πότε θα πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιο γιατρό για το αυξηµένο βάρος του παιδιού µου;

Κάθε παιδί υπέρβαρο ή παχύσαρκο θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Καταρχάς θα πρέπει να
αποκλειστεί η ύπαρξη κάποιου ενδοκρινολογικού ή άλλου νοσήµατος ως αίτιο του αυξηµένου
βάρους. Έπειτα θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα εµφάνισης επιπλοκών της υπερβαρότητας ή
της παχυσαρκίας ή αν έχουν ήδη εµφανιστεί ορισµένες απ’ αυτές να γίνει έγκαιρη και
αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.